Vojáček VV, s.r.o.
SLUŽBY:
Projektování vzduchotechniky
 • klimatizace
 • odvod tepelné zátěže a škodlivin
 • provětrávání
 • vzduchotechnické jednotky
Úpravny vod
 • čiření
 • filtrace
 • demi. stanice
 • ionexy
 • reverzní osmóza
 • změkčení
 • odželeznění
 • odmanganování
 • odplyňování
 • dekarbonizace
 • projektová činnost
 • uvedení do provozu
Vojáček VV, s.r.o.

541 01 Trutnov

Tel: +420 608 133 466
Email: info@vojacekvv.com