Vojáček VV, s.r.o.
REFERENCE:

Deva - vzduchotechnická jednotka

Mileta - odvod tepelné zátěže z egalizačního rámu

Unilever - projekt: úpravna vody

Unilever - pískový filtr

Unilever - flokulační nádoba

Kuchyň Restaurantu City v Trutnově

Cutisin Jilemnice - vzduchotechnická jednotka

Vojáček VV - vzduchotechnická jednotka
Vojáček VV, s.r.o.
541 01 Trutnov 1

Tel: +420 608 133 466
Email: info@vojacekvv.com